Logo Unie hráčů stolního hokeje

Unie hráčů stolního hokeje

Již od roku 1991 jsme národním sportovním svazem stolního hokeje – kategorie billiard-hockey šprtec. Organizujeme a řídíme soutěže jednotlivců i družstev v celé České republice a zajišťujeme reprezentaci stolního hokeje na mezinárodní úrovni s každoročními úspěchy.

Řídící výbor

Činnost Unie HSH průběžní řídí – v souladu se stanovami a ostatními řády UHSH – Řídící výbor složený z generálního sekretáře, předsedy Rady zástupců, zástupce v mezinárodních organizacích a pokladníka (sekretáře). Řídící výbor mj. zodpovídá za ekonomické zabezpečení činnosti Unie HSH, zabezpečuje komunikaci se státními orgány a zahraničními subjekty apod.

Členové ŘV jsou voleni Valnou hromadou na čtyřleté funkční období. Výjimkou je pokladník, který je do funkce ustaven na dobu neurčitou ostatními členy ŘV.

Členové:

  • Generální sekretář – Akad.sochař Dalibor Kyzlink (období 2013-2016)
  • Předseda Rady zástupců – Jiří Nakládal (období 2011-2015)
  • Zástupce v mezinárodních organizacích – Ondřej Černý (období 2011-2015)
  • Pokladník (sekretář) – Martin Kučera

Partneři

WTHA Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou United Energy, a. s.

VyhledáváníPoslední články


Odběr novinek


Šprtec v ČR

Vytvořil Dominik Fiala · Mapa stránek