Logo Unie hráčů stolního hokeje

Unie hráčů stolního hokeje

Již od roku 1991 jsme národním sportovním svazem stolního hokeje – kategorie billiard-hockey šprtec. Organizujeme a řídíme soutěže jednotlivců i družstev v celé České republice a zajišťujeme reprezentaci stolního hokeje na mezinárodní úrovni s každoročními úspěchy.

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem Unie HSH. VH je svolána nejméně jedenkrát ročně, zpravidla při mistrovství ČR. V naléhavých případech je generální sekretář UHSH oprávněn svolat mimořádnou valnou hromadu.

VH např. schvaluje změny stanov, volí členy řídícího výboru, řeší mimořádná odvolání členů. Obvykle také přiděluje pořadatelství mistrovství ČR, Czech Open a celostátní turnaje.

Právo účasti má každý člen Unie HSH. Pro hlasování jmenují jednotlivé kluby svého zástupce, který disponuje počtem klubových hlasů (počet hlasů je roven počtu členů klubu, kteří startovali v průběhu sezóny alespoň jedenkrát v soutěži jednotlivců). Členové Unie HSH bez klubové příslušnosti se účastní sami za sebe (hlasovací právo je opět vázáno na start v soutěži jednotlivců).

Partneři

WTHA Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou United Energy, a. s.

VyhledáváníPoslední články


Odběr novinek


Šprtec v ČR

Vytvořil Dominik Fiala · Mapa stránek